Offshore Europe


Offshore Europe е веб сервис од страна на фирмата Euro Commerce LLC од Делавер. Euro Commerce LLC е фирма која се занимава со консалтинг во сверата на финансиите, управувањето со човечките ресурси како и маркетингот.

Преку сајтот Offshore Europe сакаме да го промовираме работењето на ЛЛЦ фирмите како многу поволно и разумно решение за поединци и фирми вклучено во надворешната трговија.

Заради концентрација на нашата работа во овој регион, нашите услуги ги нудиме првенствено во Југоисточна Европа, но ако се наоѓате во некој друг регион, не двоумите се да ни се јавите.

Euro Commerce LLC
40 E Main St.
Suite 702
Newark, DE 19711
USA

Phone: +1 (302) 2504588
Fax: +1 (302) 4424848

Фирма Euro Commerce LLC е регистрирана под постојан број # 336223-95 во Делаврскиот Регистарот на Корпорации

www.EuroCommerceLLC.com