REGISTRIRANJE AMERIČKE OFFSHORE TVRTKE (Delaware, USA)


Registriranjem američke offshore tvrtke, pruža Vam se mogućnost međunarodnog biznisa sa cijelim svijetom. Tvrtka podliježe fiksnim godišnjim troškovima bez obzira na vrijednost prometa, osim u poslovanju sa Amerikom. Tvrtka ima status LLC-Limited Liability Company (društvo sa ograničenom odgovornošću). Može je registrirati jedna osoba, može se registrirati kao ortakluk (više osnivača), a može je registrirati i tvrtka.

POTREBNO:
• Donijeti ili dostaviti osobne podatke
• Odrediti ime tvrtke (u nazivu dodati LLC)
Ime ne smije sadržavati naziv:
BANK, INSURANCE, LOTTERY i UNIVERSITY
• Uplatiti troškove osnivanja

USLUGA:
a) Registriranje tvrtke i prikupljanje sve potrebne dokumentacije
– LLC agreement – ugovor o osnivanju
– Certificate of Incorporation – osnivački akt
– Statement of Authorized Person – ovlaštenje osnivača
– Stalni broj, pod kojim je tvrtka upisana u registar tvrtki u državi Delaware
– Žig
b) Osiguranje registriranog agenta (adrese) u Americi
c) Upute za otvaranje računa u zapadnoeuropskoj banci uz mogućnost dobivanja VISA ili/i MASTER kartice, kao i on-line pristupanja računu, vršenja naloga, konverzije…

CIJENA:
• Kompletna usluga / plaćanje unaprijed 999 $
U ovoj cijeni je uračunat trošak adrese (registriranog agenta) u Americi, za prvih godinu dana.
• Godišnji trošak (ukupno): 550 $
– Taksa za franšizu – plaća se do 1. lipnja svake godine 250 $
– Podnošenje porezne prijave 50 $
– Trošak adrese (registriranog agenta) u Americi 250 $

VAŽNO!
Zbog američke porezne prakse, gdje se fiskalna godina računa od 1-og lipnja, godišnji troškovi se plaćaju na slijedeći način:
• Ukoliko je datum osnivanja tvrtke prije 1-og lipnja
(u periodu od 1-og siječnja do 31-og svibnja),
godišnji troškovi se plaćaju na dan osnivanja (rođendan) tvrtke
• Ukoliko je datum osnivanja tvrtke nakon 1-og lipnja (u periodu od 1-og lipnja do 31-og prosinca), godišnji troškovi se plaćaju najkasnije do 15-og svibnja, kako bi franšizna taksa za prethodnu godinu, bila pravovremeno plaćena.
Kašnjenje sa plaćanjem nosi sa sobom velike troškove zbog kaznenih penala, kako bi se tvrtka dovela u dobru poziciju pred poreskim vlastima u Delaveru.
Ukoliko se godišnji troškovi plaćaju na vrijeme, mi Vam garantiramo da se cijena registriranog agenta, i podnošenja porezne prijave neće povećavati, do god postoji Vaša LLC.
Trošak franšizne takse zavisi od poreznih vlasti u Delaveru. Posljednja promjena je bila od 01.09.2008. kada je nakon 4 godine cijena takse promijenjena sa 200USD na 250USD, tako da ne očekujemo skoru promjenu takse.

POREZ
Ukoliko se ne posluje na teritoriju SAD, i ukoliko vlasnik tvrtke nije američki porezni obveznik (što znači; ne živi u Americi i nije američki državljanin), porez se ne plaća.

ROK
Izrada i predaja dokumentacije u roku od 14 dana od dana prijema uplate, osim ako predloženo ime tvrtke već postoji u registru. U tom slučaju se mora odrediti drugo ime i dolazi do produženja roka od 4-5 dana. Tek kada se kompletira dokumentacija, može se započeti otvaranje računa u banci.

DODATNE USLUGE
• Broj faxa u Americi /jednokratno 100 $
Faxovi poslani na ovaj broj fax-a, stižu na e-mail koji Vi odredite
• Broj telefona u Americi / godišnje 800 $
(koji se dijeli sa više tvrtki)
Ova usluga uključuje tajničku ulogu Vašeg registriranog agenta
• Broj telefona u Americi / godišnje 1800 $
(osobno Vaš)
Ova usluga uključuje tajničku ulogu Vašeg registriranog agenta

• Prosledjivanje pošte sa adrese u Americi:
1.) Slanje jednog pisma 40$
2.) Slanje 6 pisama 200$
3.) Slanje 15 pisama 350$
4.) Neograničen broj pisama 650$

• Izdavanje potvrde da je tvrtka podmirila sve obveze 150 $
Certificate of Good Standing
* ukoliko je potrebna apostile ovjera potvrde 300 $

– Za cjelokupan cjenik, molimo Vas da nas kontaktirate -