MI A KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG?

A Korlátolt Felelősségű Társaság (LLC), mint jogi személy, az utóbbi években vált népszerűvé az USA-ban. Jóllehet ez a forma már évtizedek óta létezik számos európai országban, mint Németország és Franciaország.

Az LLC egy un. hibrid vállalkozási forma, amely sikeresen ötvözi különböző társulások és korporációk legkedvezőbb tulajdonságait. Ugyanúgy mint a gazdasági társaság esetében, az LLC legálisan független tulajdonosaitól, tulajdonosai valamint tulajdonosai és menedzserei nem tartoznak személyes felelősséggel adósságaiért és kötelezettségeiért. Az LLC legnépszerűbb jellemzője a közvetítő jogi személy szerepe, hisz ily módon az európai vállalkozók legálisan mentesülnek az amerikai adózás alól. A cég igazgatását és tevékenységeit a tulajdonosok írásos megállapodásban szabályozzák, ami nem nyilvános.

ILYEN CÉLBÓL ALAPÍTANAK JELENLEG LLC-T?

Különböző vállalkozási formák, társulási viszonyok alternatívájaként:
A korlátolt felelősségű ügykezelés lényegesen csökkentheti a személyes beavatkozás jogintézményét. Az LLC szerződési flexibilitása páratlan.

Kontrol:
A nyereség és a veszteség elosztását, és számos más vonatkozást az LLC-szerződés szabályozhatja.

A LEGFONTOSABB – Transzakciók nemzetközi részvevőkkel :

Az USA-ban állandó lakhellyel nem rendelkező külföldiek is tagok és/vagy menedzserek lehetnek. A nemzetközi résztvevők valószínűleg ismerik az LLC fogalmát.

Az USA hatályos törvényei nem engedélyezik az IRS-nek (az amerikai adóhatóságoknak) hogy bejelentse a jövedelmet annak az országnak, ahol az LLC tulajdonosainak állandó lakhelye található.

Családi üzlet:
Az ellenőrzés és a vagyontervezés integrális részét képezheti az LLC-szerződésnek.

MIÉRT ALAPÍTANAK EURÓPAIAK LLC-T DELAWER-BEN?

A delaware-i rendelet nem zárja ki a külföldi tulajdonost vagy igazgatást, s nem követeli meg a jelenlétet Delaware-ben, kivéve a bejegyzett irodát és bejegyzett ügynököt. Az egyetlen szükséges dokumentum, amit Delaware-ben kell benyújtani, egy rövid Alapító okirat (Certificate of Formation). A szigorú diszkréció teljes mértékben szavatolt, mivel a dokumentum nem köteles megnevezni a tulajdonosokat és menedzsereket. Az okiratot meghatalmazott személy készíti el és nyújtja be, amit esetünkben a Delaware-ben bejegyzett ügynökünk végez.

Azok az európaiak és más nem amerikai állampolgárok, akik delaware-i LLC vállalkozási formát használnak, részesülhetnek a szokásos társulási adókedvezményekben és a nemzetközi adótervezés más kedvezményeiben. Ha az LLC-nek olyan tagjai vannak, akik nem kötelesek fizetni az USA szövetségi nyereségadóját, ha nincs semmilyen vállalkozásuk az USA területén és nem valósítanak meg semmilyen nyereséget az USA-ban, akkor a hatályos törvény értelmében nem kötelesek fizetni a szövetségi nyereségadót. Tájékoztató jellegű adóbevallás benyújtása szükséges, de ezt az ügynök végzi, aki szavatolja annak helytállóságát és pontosságát.

HOGYAN MŰKÖDIK AZ OFFSHORE CÉG?

* Kivitel
Jugoszláv exportőr meghatározott árúval vagy szolgáltatással rendelkezik

a külföldi piac számára, a termelői ár 10 000 EUR.

Talált külföldi vevőt, aki hajlandó 15 000 EUR-t fizetni.

A jugoszláv exportőr eladja az árút offshore cégnek 10 500 EUR-ért, nyeresége tehát 500 EUR. Az offshore cég eladja a terméket a vásárlónak, aki 15 000 EUR-t fizet érte. Az offshore cégben 4500 EUR nyereség keletkezik, míg a jugoszláv exportőr 500 EUR összeget kap. Az offshore cég természetesen nem fizet nyereségadót, tehát az egész összeg (4500 EUR) adómentesen rendelkezésre áll.

* Behozatal
Behozatal esetén fordítva történik, illetve az offshore cég olyan áron adja el a terméket az importőrnek, hogy országában nem marad komolyabb nyereség.

Természetesen a fenti szöveg csak példa, és számos változat lehetséges.

HOGYAN VÉDHETI MEG VAGYONÁT?

A nagy politikai változások igen gyakran nacionalizálással és a magánvagyon elkobzásával fejeződnek be. Példaként említhetjük a második világháború előtti és utáni vagyon-elkobzásokat. Ilyen helyzetekben élet-halál kérdése, hogy az elűzöttnek van-e értékes ingatlanja vagy bankszámlája külföldi cég neve alatt. Nem volt véletlen, hogy a svájci banktörvényt éppen akkor szigorították meg, amikor a náci Németország vizsgálni kezdte a Svájcba átmenekített zsidóvagyont.

PÉLDÁK VAGYONVÉDELEMRE

Konzultánsok számára – A szellemi tulajdonjog védelme
Ez a vállalkozás jó módja pl. a tulajdonunkban lévő szabadalmak, védett márkanevek és/vagy hasonlók védelmére. Érdemes fontolóra vennünk ezt a stratégiát.

Az első cég egy LLC. Ez az a cég, amelyen keresztül Ön dolgozik, amelynek nevében kapcsolatban van az ügyfelekkel, fogadja a befizetéseket, intézi a kifizetéseket…

Az, hogy LLC-t használ fel üzleteinek lebonyolításához, teljesen különválasztja vállalkozását az Ön személyétől. Ez a cég védi az Ön magántulajdonát, viszont mégsem tulajdonosa semmilyen vagyonnak.

Minden vagyontárgy esetében, amely a vállalkozás tárgyává válik, külön LLC-t jegyeznek be, amelyek a szóban forgó vagyontárgyak tulajdonosaivá válnak, s azokat az Ön első cégének rendelkezésére bocsátják külön leasing-szerződés útján.

Amennyiben valami folytán az Ön vagyonának valamely része, és/vagy valamelyik az Ön cégei közül bírósági perbe keveredik, a többi cég továbbra is zavartalanul tremelheti a jövedelmet, nem fenyegeti Önt elvesztésének vagy kényszereladásának kockázata. IIlymódon Ön teljesmértékben védett.

Ugyanígy, ha Ön olyan helyzetbe kerül, hogy el kell adnia valamit vállalkozása vagyonából, vagy valamilyen szellemi jogot, könnyen kikerülheti az adózást olyképpen, hogy csupán a céget adja el, ami a szóbanforgó vagyon tulajdonosa. Nem a vagyontárgy adásvételéről köt szerződést, amit nyilvántartanak, és amire köteles adózni, hanem csupán a cég eladásáról, és a tulajdonos megváltozásáról a delaware-i cégjegyzékben.

Az LLC cég eszményi megoldás arra, hogy vagyona tulajdonosa legyen, mivel nem adóköteles, ugyanakkor hatékony védelmet biztosít.

Hajótulajdonosok számára – jachtok védelme
Már Önben is felmerült a kérdés, miért van olyan sok jacht és luxushajó éppen Delaware államban bejegyezve? Sokat láthatunk Amerika keleti partján és a legismertebb európai jachtkikötőkben is.

Offshore cég vagy gazdasági társaság alapításával Delaware államban Ön megvédheti vagyonát – jachtját, hajóját, ingatlanját vagy repülőjét. Sokan talán úgy vélik, hogy az offshore cég kizárólag az adó és az illetékek kikerülését szolgálja, pedig vagyonunk védelmének bölcs megoldásáról van szó.

Építse fel az LLC-t úgy, hogy tagjait három osztályba sorolja. Ezt olyképpen tegye meg, hogy az LLC-be bevonja örököseit is, mint B és C osztályú tagokat. Ilymódon a hajót megvédi az Ön személye ellen irányuló bírósági perektől, az Ön személye pedig védve lesz azoktól a perektől, amelyek az Ön hajójával kapcsolatosak.

Ugyanakkor több céget is alapíthat. Az első cég egy LLC. Ez az a cég, amelyen keresztül Ön dolgozik, amelynek nevében kapcsolatban van az ügyfelekkel, fogadja a befizetéseket, intézi a kifizetéseket…

Az, hogy LLC-t használ fel üzleteinek lebonyolításához, teljesen különválasztja vállalkozását az Ön személyétől. Ez a cég védi az Ön magántulajdonát, de nem tulajdonosa semmilyen vagyonnak.

Minden vagyontárgy esetében, amely a vállalkozás tárgyává válik, külön LLC-t jegyeznek be, amelyek a szóban forgó vagyontárgyak tulajdonosaivá válnak, s azokat az Ön első cégének rendelkezésére bocsátják külön leasing-szerződés útján.

Amennyiben valami folytán az Ön vagyonának valamely része, és/vagy valamelyik az Ön cégei közül bírósági perbe keveredik, a többi cég továbbra is zavartalanul tremelheti a jövedelmet, nem fenyegeti Önt elvesztésének vagy kényszereladásának kockázata. Ilymódon Ön teljesmértékben védett.

Ugyanígy, ha Ön olyan helyzetbe kerül, hogy el kell adnia valamit vállalkozása vagyonából, vagy valamilyen szellemi jogot, könnyen kikerülheti az adózást olyképpen, hogy csupán a céget adja el, ami a szóbanforgó vagyon tulajdonosa. Nem a vagyontárgy adásvételéről köt szerződést, amit nyilvántartanak, és amire köteles adózni, hanem csupán a cég eladásáról, és a tulajdonos megváltozásáról a delaware-i cégjegyzékben.

Az LLC cég eszményi megoldás arra, hogy vagyona tulajdonosa legyen, mivel nem adóköteles, ugyanakkor hatékony védelmet biztosít.

Repülőgép tulajdonosok – repülőgépek védelme
A világ összes nagy légitársasága több jogi személyt (céget) használ arra, hogy védje vagyonát. Ez a stratégia egy központi, operatív cégen alapul, amely leasing-szerződés segítségével bérli a repülőgépeket tulajdonosuktól. Ilymódon minden repülőgépnek más a tulajdonosa, Ön viszont megvédte vagyonát.

Offshore cég vagy gazdasági társaság alapításával Delaware államban Ön megvédhetii vagyonát – jachtját, hajóját, ingatlanját vagy repülőjét. Sokan talán úgy vélik, hogy az offshore cég kizárólag az adó és az illetékek kikerülését szolgálja, pedig vagyonunk védelmének bölcs megoldásáról van szó.

Minden repülőgép esetében, amely az Ön tulajdonát képezi, külön LLC-t jegyeznek be, amelyek a szóban forgó vagyontárgyak tulajdonosaivá válnak, s azokat az Ön első cégének rendelkezésére bocsátják külön leasing-szerződés útján.

Amennyiben valami folytán az Ön vagyonának valamely része, és/vagy valamelyik az Ön cégei közül bírósági perbe keveredik, a többi cég továbbra is zavartalanul tremelheti a jövedelmet, nem fenyegeti Önt elvesztésének vagy kényszereladásának kockázata. Ilymódon Ön teljesmértékben védett.

Ugyanígy, ha Ön olyan helyzetbe kerül, hogy el kell adnia valamit vállalkozása vagyonából, vagy valamilyen szellemi jogot, könnyen kikerülheti az adózást olyképpen, hogy csupán a céget adja el, ami a szóbanforgó vagyon tulajdonosa. Nem a vagyontárgy adásvételéről köt szerződést, amit nyilvántartanak, és amire köteles adózni, hanem csupán a cég eladásáról, és a tulajdonos megváltozásáról a delaware-i cégjegyzékben.

Az LLC cég eszményi megoldás arra, hogy vagyona tulajdonosa legyen, mivel nem adóköteles, ugyanakkor hatékony védelmet biztosít.

AZ OFFSHORE RÉGIÓK FELOSZTÁSA

Az offshore régiók, működésük alapján három csoportba oszthatók:

1.csoport
A cég működtetésére külön feltételek nem vonatkoznak

• a cég alaptőkéjét nem szükséges letétbe helyezni

• az évi mérleget nem kell átadni hivatalos szerveknek, így a könyvelés csupán formális kötelezettség.

• a cég nyereségére évi adó fizetendő fix összegben
(pl. 200 USD)

Ilyen területek pl. Bahama, Jersey, Man-sziget, Delaware (USA ).

2. csoport
A fenti előnyök mellett a cégek kötelesek könyvelő által hitelesített mérleget benyújtani a hivatalos szerveknek.

Ebbe a csoportba tartozik Hong kong és Írország .

2. csoport
Ebben a csoportban a gazdasági társaság alapításakor letétbe kell helyezni az alaptőkét, kötelező a mérleg benyújtása hivatalos szerveknek, de a cég nyereségeadózása kedvező(néha 0%, vagy 4,25%)

Ebbe a csoportba tartozik:

Ciprus, Svájc, Madeira, Lichtenstein és Magyarország

ahol a bizonyos feltételeknek eleget tevő cégek 2,7 % nyereségadót fizetnek. Kivételesen kedvező feltételekkel, ebben a csoportban található Montenegró is, alig 2,5 % nyereségadóval ( nem adóköteles az igazgató-tulajdonos külföldi jövedelme sem).