Offshore Europe Shërbimin e Internetit


Offshore Europe është ëeb servisi i formuar nga ana e firmës Euro Commerce LLC nga Delavere. Euro Commerce LLC është firma e cila meret me konsalting në sferat e finansave,administrim me resurse njerzore, si dhe me marketing.

Nëpërmjet sajtit Offshore Europe ne dëshirojmë të promovojmë afarizmin e firmave LLC si një zgjidhje e volitshme dhe e arsyeshme për individë dhe firma të kyqyr në tregti të jashtëm.

Për shkak të koncentrimit në afarisjen tonë në kët regjion, shërbimet tona ofrojmë kryesisht në Evropën juglindore, por nëse ndodheni në ndonjë regjion tjetër, mos hezitoni të na kontaktoni.

Euro Commerce LLC
40 E Main St.
Suite 702
Newark, DE 19711
USA

Phone: +1 (302) 2504588
Fax: +1 (302) 4424848

Firma Euro Commerce LLC është e regjistruar në n numrin rendor: #336223-95 në Regjistrin e Korporatave të Delaveres

www.EuroCommerceLLC.com