CKA ËSHTË KOMPANIA ME PËRGJEGJSI TE KUFIZUAR (LLC)?


Kompania me përgjegjsi të kufizuar (LLC) është forma e subjektit juridik i cili po bëhet i popullarizuar në SHBA, edhepse ekziston në dhjetra shtete përfshirë Gjermaninë dhe Francën me dekada.
LLC është mjet afarist hibrid i cili kombinon karakteristikat më t ë mira të korporatës dhe partneritetit. Sikurse edhe korporata, LLC ekziston legalisht e ndarë nga pronar ët e tyre. Poashtu pronarët e tyre dhe menaxher ët nuk janë personalisht përgjegjës për borxhet dhe obligimet e tij. LLC mund të shfrytzohet si subjekt juridik ndërmjetsues për shkak të tatimit, cilësi kjo që konvenon mjaft Evropianve, të cilët në kët m ënyrë legalisht i shmangen tatimit amerikan. Afarizmi dhe administrimi me kët lloj firme është i regulluar me marëveshje të shkruar ndërmjet pronarve dhe nuk ësht ë publik.

PËR CFARË QËLLIMESH MOMENTALISHT FORMOHEN LLC?

Si alternative joint ventures ose ndonjë lloji tjetër të partneritetit
Afarizmi nën ombrellën e përgjegjsis ë së kufizuar në LLC mundet dukshëm të zvogloj involvimin personal. Fleksibiliteti i kontrat ës së LLC është i pajtekaluar.

KONTROLLA
Ndarja e profitit dhe e humbjeve dhe shumë aspekte tjera mund t ë përcaktohen me kontratën e LLC.

MË E RËNDËSISHMJA :
Transakcionet me pjesëmar ës ndërkombtar : të huajt jorezident (në SHBA) mund t ë jenë anëtar dhe/ose menaxher. Pjesëmarësit ndërkombtar me gjasë jan ë të njohtuar me LLC. Asnjë lloj tatimi I SHBA-ve nuk paguhet nën ligjet aktuale tatimore. Ligji aktual I SHBA-së nuk lejon IRS (autoriteteve tatimore amerikane) të paraqes fitimin vendeve domicile të pronarve të LLC.

BIZNESI FAMILJAR
Kontrolla dhe planifikimi i pasurisë mund të jenë pjesë intagrale e marëveshjes LLC.

PSE EVROPIANËT FORMOJNË LLC TË DELAVERES?

* Eksporti
Eksportuesi Shqiptar disponon me mall të caktuar ose me shërbim për tregun e jashtëm,ndërsa qmimi prodhues është 10’000 EURO.

Ai ka gjet blerësin e jashtëm i cili dëshiron të paguaj 15’000 EURO.

Eksportuesi Shqiptar ia shet prodhimin firmës offshore për 10’500 EURO , për nji fitim prej 500 EURO. Firma offshore ia shet prodhimin e njëjtë blerësit,I cili prodhimin e paguan 15’000 EURO. Në firmën offshore formohet fitimi prej 4’500 EURO , ndërsa eksportuesi Shqiptar fiton shumën prej 500 EURO. Firma offshore natyrisht nuk paguan kurfarë tatimi në profit, ashtu që e tërë sasia ( 4’500 EURO ) ri e patatimuar në dispozicion.

* Importi
Në rastin e importit e tëra funksionon anasjelltas, sepse offshore firma shet mallin importuesit me atë qmim i cili nuk ia le fitim të konsiderueshëm në vendin e tij.

Natyrisht,teksti i sipërpërmendur është vetëm shembull dhe variacionet e shumta janë të mundshme.

SI FUNKSIONON VENDOSJA E PASURISË PRIVATE NË VEND TË SIGURTË?

Ndryshimet e mëdha politike shpesh përfundojnë me nacionalizim dhe konfiskim të pasurisë private. Për shembull: konfiskimi i pasurisë gjat dhe mbas luftës së dytë botërore. Në këso situate fakti nëse i dëbuari ka patundhmëri ose llogari bankare në emër të firmës në shtetin e huaj është shpesh qështje e jetës ose vdekjes. Nuk është aspak e rastit, që ligji bankier i Zvicrës është ashpërsuar atëherë kur Gjermania naciste filloi të hulumtoj pasurinë e hebrejve të transferuar atje.

SHEMBUJT E MBROJTJES SË PASURISË

Për konsultentë-Mbrojtja e pasurisë së drejtës intelektuale
Kjo është mënyra për ta mbrojtur pasurinë tuaj,si p.sh.pronar i patentit, brendit të mbrojtur dhe/ose ngjajshëm;si dhe shtëpisë private dhe pasurisë tjetër private. Ky rast ndoshta nuk është për qdokend por strategjia vlen të shqyrtohet.

Firma e parë është firma LLC. Ajo është firma e cila është kompania juaj nëpërmjet cilës ju punoni,kontaktoni me klientët në emër të sa,pranoni pagesat,paguani,…

Shfrytzimi i firmës LLC për afarizmin tuaj plotësisht e ndn afarizmin e juaj nga ju personalisht. Firma e mbron pasurinë e juaj personale,por nuk është pronar i kurfarë pasurie.

Për qdonjerën nga 3 pasuritë që bëhen lëndë e afarisjes regjistrohen LLC firmat e veqanta,të cilët bëhen pronarë të pasurisë së cekur dhe pastaj iu dorëzohen firmës suaj të parë me kontratë të posaqëm lizingu.

Nëse për qfarëdo arsye diqka nga pasuria juaj dhe/ose e firmës suaj gjindet në proces gjyqësor,firmat tjera mund të vazhdojnë normalisht të sjellin profit,pa risk nga humbja ose shitja e detyruar. Në këtë mënyre ju jeni plotëssht të mbrojtur.

Poashtu,nëse vini në situatë të shitni diqka nga pasuria e juaj afariste,ose ndonjë të drejtë intelektuale,mundeli lehtë të tejkaloni tatimin,ashtu që mund të shitni firmën e cila është pronare e pasurisë së cekur,dhe në vend të kontratës për shitblerjen e pasurisë,i cili evientohet dhe në cilën paguhet tatimi,do të vie vetëm deri te kontrata për shitjen e firmës,dhe ndërimin e pronrit në regjistrin e firmës në Delavere.

LLC firmat janë ideale të jenë pronare të pasurisë,për shkak se ato janë tax-free firma me mbrojtje të fortë nga përgjegjsia.

Për pronarë të anijeve-Mbrojtja e një ose më shume jahtësh-motoskafeve
A jeni pyetur ndinjëherë përse një numër aq i madh i jahteve dhe anijeve luksoze janë të regjistruar ne Delavere? Mund t,i shihni nëpër marinat buzë bregdetit lindor amerikan si dhe nëpër marinat më të njoftuna te Evropës.

Me hapjen e offshore firmës ose korporatës ne Delavere ju e mbroni pasurinë tuaj – skafin tuaj, gomonën,patundshmërinë ose aeroplanin.Shumica mund të mendojë se kjo është mënyra për shmangje nga tatimi ose taksat,por kjo është në të vërtet mënyra e menqme për mbrojtjen e pasurisë tuaj.

Strukturoni LLC firmën ashtu që të ket tre kategori anëtarësh.E bëni në atë mënyrë që me formimin e LLC firmës inkorporoni trashëgimtarët tuaj si anëtar të kategorisë B dhe kategorisë C. Në kët mënurë anija do të jetë e mbrojtur nga kontesti gjyqësor ndaj jush personalisht,dhe ju do të jeni të mbrojtur nga kontesti gjyqësor ndaj anijes suaj.

Poashtu mund të formoni më shumë firma. Firma e parë është firma LLC. Ajo është firma e cila është kompania juaj nëpërmjet cilës ju punoni,kontaktoni me klientët në emër të sa,pranoni pagesat,paguani,…

Shfrytzimi i firmës LLC për afarizmin tuaj plotësisht e ndan afarizmin e juaj nga ju personalisht. Firma e mbron pasurinë e juaj personale,por nuk është pronar i kurfarë pasurie.

Për qdonjerën jaht apo anije që posedoni regjistrohen LLC firmat e veqanta,të cilët bëhen pronarë të pasurisë së cekur dhe pastaj iu dorëzohen firmës suaj të parë me kontratë të posaqëm lizingu.

Nëse për qfarëdo arsye diqka nga pasuria juaj dhe/ose e firmës suaj gjindet në proces gjyqësor,firmat tjera mund të vazhdojnë normalisht të sjellin profit,pa risk nga humbja ose shitja e detyruar. Në këtë mënyre ju jeni plotëssht të mbrojtur.

Poashtu,nëse vini në situatë të shitni diqka nga pasuria e juaj afariste,ose ndonjë të drejtë intelektuale,mundeni lehtë të tejkaloni tatimin,ashtu që mund të shitni firmën e cila është pronare e pasurisë së cekur,dhe në vend të kontratës për shitblerjen e pasurisë,i cili evidentohet dhe në cilën paguhet tatimi,do të vie vetëm deri te kontrata për shitjen e firmës,dhe ndërimin e pronarit në regjistrin e firmës në Delavere.

LLC firmat janë ideale të jenë pronare të pasurisë,për shkak se ato janë tax-free firma me mbrojtje të fortë nga përgjegjsia.

Për pronarë te aeroplaneve-mbrojtja e një ose më shumë aeroplani
Të gjitha kompanitë më të mëdha botërore shfrytëzojnë më shumë persona juridik(firma)për mbrojtjen e pasurisë së tyre. Kjo strategji bazohet në firmën operative qendrore e cila me anë të kontratës së lizingut huazon aroplanët nga personi tjetër fizik i cili është pronar i aeroplanit. Në kët mënyrë,qdo aeroplan ka pronarin e vet të veqantë,dhe ju keni pasurinë e juaj të mbrojtur.

. Me hapjen e offshore firmës ose korporatës ne Delavere ju e mbroni pasurinë tuaj – skafin tuaj, gomonën,patundshmërinë ose aeroplanin.Shumica mund të mendojë se kjo është mënyra për shmangje nga tatimi ose taksat,por kjo është në të vërtet mënyra e menqme për mbrojtjen e pasurisë tuaj

Për qdonjerën aeroplan që posedoni regjistrohen LLC firmat e veqanta,të cilët bëhen pronarë të pasurisë së cekur dhe pastaj iu dorëzohen firmës suaj të parë me kontratë të posaqëm lizingu.

Nëse për qfarëdo arsye diqka nga pasuria juaj dhe/ose e firmës suaj gjindet në proces gjyqësor,firmat tjera mund të vazhdojnë normalisht të sjellin profit,pa risk nga humbja ose shitja e detyruar. Në këtë mënyre ju jeni plotësisht të mbrojtur.

Poashtu,nëse vini në situatë të shitni diqka nga pasuria e juaj afariste,ose ndonjë të drejtë intelektuale,mundeni lehtë të tejkaloni tatimin,ashtu që mund të shitni firmën e cila është pronare e pasurisë së cekur,dhe në vend të kontratës për shitblerjen e pasurisë,i cili evidentohet dhe në cilën paguhet tatimi,do të vie vetëm deri te kontrata për shitjen e firmës,dhe ndërimin e pronarit në regjistrin e firmës në Delavere.

LLC firmat janë ideale të jenë pronare të pasurisë,për shkak se ato janë tax-free firma me mbrojtje të fortë nga përgjegjsia.

NDARJA E OFFSHORE REGJIONEVE

Offshore regjionet ndahen në tre grupe simbas kushteve të afarizmit:

Grupa e 1-rë
Firma mund të punojë pa kushte paraprake,dhe ato:

• Kapitali themelor i firmës nuk nevojitet të deponohet

• Bilansi vjetor nuk dorëzohet organeve zyrtare,ashtu që obligimi i mbajtjes së librave është obligim formal

• Në profitin firmës paguhet tatimi vjetor fiks (p.sh. 200 USD)

Këso teritore janë Bahame, Jersey, Ishulli Man, Delaware (USA).

Grupa e 2-të
Përveq avantazheve të lartëpërmendura,firmat janë të obligueshëm që bilansin e vërtetuar nga ana e kontabilistit të dorëzojnë organeve zyrtare.

Në kët grup bëjnë pjesë Hong Kongu dhe Irlanda.

Grupi i 3-të
Në kët grup me rastin e themelimit të shoqatës deponohet kapitali themelor, bilansi organeve zyrtare është I obliguar, porn ë profit të firmës paguhet tatimi në një përqindje të volitshme( ndonjëherë 0% ili 4,25%).
Në kët grup marin pjesë Qiproja , Zvicra , Madeira , Lichtensteini dhe Hungaria , ku firmat të cilat I plotësojnë kushte të caktuara duhet të paguajnë tatim në profit në vlerën prej 2,7%, e nën kushte tejet të volitshme edhe Mali I Zi me vetëm 2,5% tatim në profit ( pjesa e cila nuk tatimohet është edhe fitimi i drejtorit-pronarit në shtetet e jashtme).