OSNIVANJE LLC KOMPANIJE U DELAWARE, SAD


Ukoliko niste rezident SAD, a tražite način da zaštitite svoju imovinu i pri tom sačuvate anonimnost, preporučujemo Vam da započnete sa procedurom osnivanja LLC (društvo sa ograničenom odgovornošću) u Delaware-u, SAD.

Osnivanje LLC u Delaware-u, SAD je BOLJE rešenje za Vaš biznis od osnivanja off shore kompanije na bilo kojoj drugoj destinaciji.

Već osam godina mnogi klijenti kompanije EURO COMMERCE LLC otvaraju nerezidentne LLC kompanije u Delaware, SAD. Osnivanje LLC je pametno rešenje za uspostavljanje i razvoj internacionalnog biznisa.

Prema propisima Poreske uprave SAD-a LLC nije poreski obveznik i nema obavezu podnošenja izveštaja bilo koje vrste.

Odabirom kompanije EURO COMMERCE LLC za registrovanog agenta, dobijate pouzdanog partnera uz najniže troškove osnivanja.

RAZLOZI ZA OSNIVANJE LLC U DELAWARE, SAD

1) Anonimnost
Pitanje anonimnosti je veoma bitna stavka mnogim klijentima koji se bave nekom vrstom internacionalnog biznisa. Upravo zbog toga se veliki broj klijenata opredeljuje za osnivanje LLC kompanije u Delaware, SAD. Mnogi klijenti osnivanje LLC u Delaware-u biraju kao strategiju za zaštitu imovine. Zakon od kompanije EURO COMMERCE LLC, kao Registrovanog Agenta, ne zahteva čuvanje informacije o identitetu vlasnika LLC kompanije, niti država Delaware zahteva pristup tim informacijama.

2) Dobit
Klijent nije lično odgovoran sopstvenom imovinom za bilo kakav dug ili obavezu LLC kompanije u Delaware, SAD.

3) Zaštita imovine
LLC nije poreski obveznik niti ima obavezu podnošenja izveštaja bilo koje vrste. Osnivanjem LLC kompanije klijent postiže veći kredibilitet kod postojećih i potencijalnih klijenata svog biznisa.

4) Nekretnine
Vlasnici nekretnina na različitim svetskim destinacijama, imaju širok spektar mogućnosti zaštite vlasništva uključujući i prepis vlasništva na LLC kompaniju.

5) Specifičosti
Neki od naših klijenata koji se bave nekom vrstom internacionalnog biznisa, koriste LLC da bi obezbedili anonimnost na prihvatljiv i legalan način. Prema Zakonu države Delaware, identitet članova i menadžera nije podatak za koji se zahteva da bude dostupan javnosti.

KOMPANIJA SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU (LLC)

U oktobru 1992. godine, američka država Delaver, inače poznata kao korporacijska prestonica, donela je akt o formiranju novog pravnog lica: Kompanija sa ograničenom odgovornošću (LLC). Sa korenima u evropskom zakonu kao što je nemačka GmbH, ovo pravno lice rapidno postaje popularno zbog poreskih olakšica koje pruža.

Koristeći delaversku kompaniju (LLC), mnogi stranci koji nemaju mesto boravka u SAD-u, mogu da izbegnu američku federalnu taksu za svoje kompanije.

Ovaj informator je pripremio Euro Commerce LLC, uz pomoć tri delaverska advokata specijalizovana za delaversko korporacijsko (poslovno) pravo.

Euro Commerce LLC je jedna od firmi za korporacijske usluge koja je specijalizovana za osnivanje delaverskih korporacija, kompanija sa ograničenom odgovornošću (LLC), ograničenih patnerstava (Limited Partnership) i Business Trust. Kao dodatne usluge, Euro Commerce LLC, pruža i ostale servise, kao što su pomoć pri otvaranju bankarskih računa, offshore konsalting, i pomoć pri održavanju delaverskih kompanija.

ZAŠTO DELAVER?

1) Tradicija
Delaver je odavno priznat kao najatraktivnija država za organizovanje biznis entiteta. Korporacijski i trust zakoni u Delaveru su poznati po svojoj fleksibilnosti u sklapanju ugovora. Takoðe, Delaverski sudovi koji interpretiraju ove zakone su meðu najuglednijima u državi i svetu. Ova tradicija u izvršnosti privlači poslovne ljude iz celog sveta da oforme svoja preduzeća baš u Delaveru. Više od polovine kompanija iz Fortune 500 i NYSE
(New York Stock Exchange) imaju sedište u Delaveru.

2) Ugovorna fleksibilnost bez premca
Osnovni pristup delaverskog statuta je da dozvoli strankama da definišu svoj poslovni odnos pisanim sporazumom koji reguliše operacije i menadžment pravnog lica (LLC sporazum), i da obezbedi pravila samo za one stvari o kojima se stranke nisu složile. Ugovorna fleksibilnost koju nudi delaverski zakon (uredba) se ne može porediti ni sa jednim drugim LLC statutom.

3) Ograničena odgovornost za vlasnike i menadžere
Dok delaverski zakon (uredba) dozvoljava da delaverskom LLC upravljaju njeni članovi, on ne zahteva da njeni članovi budu i menadžeri. A, što je još važnije, ova uredba omogućava da ni jedan član ili menadžer ne bude lično odgovoran za bilo kakav dug ili obavezu delaverske LLC samo zbog toga što je ta osoba član ili menadžer.

4) Povoljnosti kod oporezivanja partnerstva
Delaverska LLC može ponuditi iste prednosti u oporezivanju kao i ograničeno partnerstvo, takoðe ona može ponuditi veću fleksibilnost u oporezivanju u oblasti distribucije i može se koristiti kao vredno sredstvo za planiranje poseda (nekretnina) i transfer bogatstva.

LLC NE MORA BITI PRAVO REŠENJE ZA SVAKOGA
Preduzetnici koji ne žele da snose troškove formiranja, fleksibilne, ušemljene poslovne strukture, trebali bi da se opredele
za standardizovaniju strukturu deoničkog društva.