REGISTRACIJA AMERIČKE OFFSHORE FIRME (Delaware,USA)


Registrovanjem američke offshore kompanije, pruža Vam se mogućnost medjunarodnog biznisa sa celim svetom. Firma podleže fiksnim godišnjim troškovima bez obzira na vrednost prometa, osim u poslovanju sa Amerikom. Firma ima status LLC-Limited Liability Company (kompanija sa ograničenom odgovornošću). Može da je registruje jedna osoba, može da se registruje kao partnerstvo (više osnivača), a može da je registruje i firma.

POTREBNO
• Doneti ili dostaviti lične podatke

• Odrediti ime kompanije (u nazivu dodati LLC)
Ime ne sme da sadrži naziv:
BANK, INSURANCE, LOTTERY i UNIVERSITY

• Uplatiti troškove osnivanja

USLUGA
a.) Registracija firme i prikupljanje sve potrebne dokumentacije
– LLC agreement – ugovor o osnivanju
– Certificate of Incorporation – osnivački akt
– Statement of Authorized Person – ovlašćenje osnivača
– Stalni broj, pod kojim je firma upisana u registar firmi u državi Delaware
– Pečat

b) Obezbedjivanje registrovanog agenta (adrese) u Americi

c) Uputstvo za otvaranje računa u zapadnoevropskoj banci uz mogućnost dobijanja VISA ili/i MASTER kartice, kao i on-line pristupanja računu, vršenja naloga, konverzije…

CENA
• Kompletna usluga / plaćanje unapred 999 $

U ovoj ceni je uračunat trošak adrese (registrovanog agenta) u Americi, za prvih godinu dana.

• Godišnji trošak (ukupno): 550 $
– Taksa za franšizu – plaća se do 1. juna svake godine 250 $
– Podnošenje poreske prijave 50 $
– Trošak adrese (registrovanog agenta) u Americi 250 $

VAŽNO!
Zbog američke poreske prakse, gde se fiskalna godina računa od 1-og juna, godišnji troškovi se plaćaju na sledeći način:

• Ukoliko je datum osnivanja firme pre 1-og juna
(u periodu od 1-og januara do 31-og maja),
godišnji troškovi se plaćaju na dan osnivanja (rodjendan) firme

• Ukoliko je datum osnivanja firme nakon 1-og juna (u periodu od 1-og juna do 31-og decembra), godišnji troškovi se plaćaju najkasnije do 15-og maja, kako bi franšizna taksa za prethodnu godinu, bila blagovremeno plaćena.
Kašnjenje sa plaćanjem nosi sa sobom velike troškove zbog kaznenih penala, kako bi se firma dovela u dobru poziciju pred poreskim vlastima u Delaveru.

Ukoliko se godišnji troškovi plaćaju na vreme, mi Vam garantujemo da se cena registrovanog agenta, i podnošenja poreske prijave neće povećavati, do god postoji Vaša LLC.

Trošak franšizne takse zavisi od poreskih vlasti u Delaveru. Poslednja promena je bila od 01.09.2008. kada je posle 4 godine cena takse promenjena sa 200USD na 250USD, tako da ne očekujemo skoru promenu takse.

POREZ
Ukoliko se ne posluje na teritoriji SAD, i ukoliko vlasnik firme nije američki poreski obveznik (što znači; ne živi u Americi i nije američki državljanin), porez se ne plaća.

ROK
Izrada i predaja dokumentacije u roku od 14 dana od dana prijema uplate, osim ako predloženo ime kompanije već postoji u registru. U tom slučaju se mora odrediti drugo ime i dolazi do produženja roka od 4-5 dana. Tek kada se kompletira dokumentacija, može se započeti otvaranje računa u banci.

DODATNE USLUGE
• Broj faxa u Americi /jednokratno 100 $
Faxovi poslati na ovaj broj fax-a, stižu na e-mail koji Vi odredite

• Broj telefona u Americi / godišnje 800 $
(koji se deli sa više firmi)
Ova usluga uključuje sekretarsku ulogu Vašeg registrovanog agenta

• Broj telefona u Americi / godišnje 1800 $
(lično Vaš)
Ova usluga uključuje sekretarsku ulogu Vašeg registrovanog agenta

• Prosledjivanje pošte sa adrese u Americi:
1.) Slanje jednog pisma 40$
2.) Slanje 6 pisama 200$
3.) Slanje 15 pisama 350$
4.) Neograničen broj pisama 650$

• Izdavanje potvrde da je firma izmirila sve obaveze 150 $
Certificate of Good Standing
* ukoliko je potrebna apostile overa potvrde 300 $

– Za celokupan cenovnik, molimo Vas da nas kontaktirate