SINIRLI SORUMLULUK (LİMİTED) ŞİRKETİ NEDİR?

Sınırlı Sorumluluk Şirketleri (LLC) (Limited Şirket) Almanya , Fransa ve diğer pek çok ülke dahil, düzinelerce ülkede mevcut olmasına rağmen, ABD’de henüz popüler olmaya başlayan bir ticari işletme şeklidir.

LLC, anonim şirketlerin ve ortaklıkların en iyi özelliklerinden bazılarını bünyesinde barındıran bir melez ticari bir araçtır.Anonim şirket gibi LLC lerde maliklerinden ayrı ve bağımsız bir tüzel kişiliğe sahiptir ve malikler ve yöneticiler LLC nin borçları ve yükümlülüklerinden kişisel olarak sorumlu değildir.Ortaklıklar gibi LLClerde vergi açısından avantajlı şirketlerdir. Bu özellik özellikle LLC aracılığıyla tüm ABD vergilerinden muaf tutulan Avrupalıları çekmektedir. LLC nin işlem ve yönetimimalikler arasında yapılan ve kamuya ifşa edilmeyen yazılı bir sözleşme ile yönetilir. Sonuç olarak, LLC tamamen gizlilik ve malikler arasındaki ekonomik ilişkileri düzenleyen özelleştirilmiş bir yönetim yapısı oluşturulmasını sağlar.

U ANDA LLC’LER HANGİ AMAÇLA KURULMAKTADIR?

1. Ortak girişim veya diğer genel ortaklık yapılarına bir alternatif olarak :
LLC yükümlülük kalkanı kişisel koruma sağlamaktadır. Sözleşmesel esneklik benzersizdir. Ortaklık vergi uygulamaları mevcuttur.

2.Girişim sermayesi, gayrimenkuller ve diğer yatırım şirketleri :
LLC sözleşmesinde, kar ve zararın kontrolü , taksimi ve diğer pek çok özellik belirtilebilir.

3. Uluslararası katılımcılarla işlemler:
(ABD’de) Mukim olmayan yabancılar üye ve/veya yönetici olabilir. Uluslararası katılımcılar genellikle LLCler hakkında bilgi sahibidir. Şu anda yürürlükteki kanunlar uyarınca herhangi bir federal ABD vergisi ödenmeyecektir. Yürürlükteki ABD kanunları I.R.S.’in şirketin kendi ülkesinde gelir göstermesine izin vermemektedir.

4.Aile kuruluşları:
LLC sözleşmesinin ayrılmaz bir parçası olarak kontrol ayrıntılarıyla açıklanabilir ve aktiflerin planlanması da özelleştirilebilir. Ortaklık vergi uygulamalrıda uygun şekilde gerçekleştirildiğinde mevcuttur.

5.Girişimsel başlangıçlar
Ortaklık vergi uygulamaları da Alt Bölüm-S şirketi kısıtlamaları olmadan mevcuttur.

NEDEN AVRUPALILAR LLC KURARLAR?

Delaware Mevzuatı , yabancı maliklik ve yönetim ile ilgili herhangi bir kısıtlama öngörmemektedir ve tescilli merkez ofisi dışında Delaware LLC’lerinin Delaware de herhangi bir mevcudiyeti olmasını gerektirmez.Ayrıca LLC sözleşmesinin ingilizce hazırlanması veya İngilizceye çevrilmesi veya kamuya ifşa edilmesi ile ilgili de herhangi bir gerek mevcut değildir. Delaware’de doldurulması gereken tek dökuman, kısa vadeli kuruluş sertifikasıdır. Malikler ve yöneticilerin bu dokümanda isimlerinin geçmesi gerekmediği veya bu dökümanı düzenlemeleri gerekmediği için gizlilik korunmaktadır. Kuruluş sertifikasının hazırlanması, düzenlenmesi ve doldurulması Euro Commerce LLC gibi yetkili bir kişi veya kuruluş tarafından gerçekleştirilecektir. Delaware LLC’si kuran Avrupalılar ( ve tüm ABD’de”mukim olmayan yabancılar”)uluslararası vergi planlaması ile ilgili geleneksel ortaklık vergi hakları ve diğer benzer haklardan yaralanabilecektir. Amerikan olmayan üyeler için ve tüm şirketin geliri (IRS tarafından tanımlanan) “ Birleşik Devletler Dışı Kaynaklı Gelir” ise özel planlama fırsatları (diğer üyeler ABD mukimi veya vatandaşı olsa bile) mevcuttur. Eğer herhangi bir Delaware LLC ‘si ABD federal gelir vergisine tabi olmayan üyelere sahipse , Birleşik Devletlerde iş yapmıyorsa ve Birleşik Devletlerdeki herhangi bir kaynaktan gelir elde etmiyorsa , yürürlükteki kanun uyarınca bu dökümanın dağıtım tarihinden itibaren, Birleşik Devletler federal gelir vergisinin ABD ‘de “mukim olmayan yabancı “ üyeler tarafından ödenmesi gerekecektir. Bilgisel vergi iadesinin arzı GEREKLİDİR ve Euro Commerce LLC vergi iadelerinizi uygun ve zamanında doldurulmasını garanti eden ABD’de muhasebe hizmetleri sağlayabilir.

DENİZAŞIRI ŞİRKETLERİN KULLANIMI İÇİN ÖRNEKLER

1.İhracat
İhracat şirketleri yabancı pazarlarda mallara sahiptir veya bu pazarlar için hizmet gerçekleştirirler ve bu mal/hizmetlerinin fiyatı 10.000 EUR ‘dur.

Yabancı marketlerde malların /hizmetlerin alıcısı 15.000 EUR amaçlamaktadır.

İhracat şirketleri DENİZAŞIRI bir şirkete mal/hizmetleri 10.500 EUR ‘ya satmaktadır.

İhracat şirketi yaklaşık 500 EUR’luk vergilendirilebilecek gelir elde etmektedir.

DENİZAŞIRI şirket yabancı pazardaki alıcıya mal/hizmetleri 15.000 EUR’ya satmaktadır.

DENİZAŞIRI şirket vergiden muaf 4.500 EUR gelir elde etmektedir

2. İthalat
İthalat durumunda, durum tam tersi işlemektedir. DENİZAŞIRI şirket ithal eden şirkete mal/hizmetleri satar ve mukim olduğu ülkenin dışında kalan vergiden muaf gelir elde eder. İhracat durumunda, ihracatı gerçekleştiren şirketin denizaşırı şirketin “sahibi olduğunu /işlettiğini” eklememizin gereksiz olduğuna inanıyoruz.

NEDEN MALLARIN GÜVENLİ BİR YERE NAKLEDİLMESİ DAHA AKILLICADIR ?

Önemli politik karmaşalardan sonra genellikle mülkiyetin milliyetçilik ve istimlaki meydana gelir.II. Dünya Savaşından önce, sırasında ve sonra mülkiyetin kamulaştırılması bu duruma örnektir. Bu gibi durumlarda, malları kamulaştırılan kişinin yabancı bir şirket adına değerli emlak veya banka hesabı bulunması önemlidir. Nazi Almanya’sından sonra İsviçre bankacılık kanununun İsviçre’ye transfer edilen Yahudi mallarını araştırmaya başlaması bir tesadüf değildir.

AKTIF KORUMA ÖRNEKLERİ

DANIŞMANLAR – Fikri mülkiyetin korunması
Üç ticari aktif,artı bir ev ,aile çiftliği ve diğer ev eşyalarını sahibi olarak aktiflerinizi korumak için size bir yol. Herkes için doğru olmayabilir ancak dikkate alınması gereken bir stratejidir. İlk kuruluş bir Delaware LLC si. Bu kuruluş sizin işlettiğiniz bir şirket.Müşterileriniz ve tedarikçilerinizle birlikte kullandığınız bir şirket ve tüm ödemeleriniz bu şirkete gidiyor.İşletim şirketiniz olarak LLC’yi kullanmak size vergi avantajı sağlamakta ve işinizi kişisel alanınızdan ayırmaktadır. Kişisel mallarınızı ticari sorumluluklarınızdan ayırmaktadır,ancak herhangi bir ticari aktife sahip değildir.

Herbir ticari aktif (markalar ,ticari markalar,mülkler , v.s. ) ayrı bir Delaware LLC’sinin mülkiye ve adınadır. Böylece herbir ticari aktif ayrı bir sözleşme ile sizin iletişim şirketinize kiralanır. Bunun sonucunda, herhangi bir ticari aktif bir davaya konu haline.

Gelirse, diğer ticari aktifler zarar görmeden veya satlmadan kazanç getirmeye devam edecektir.

LLC’ler güçlü yükümlülük korumaları olan vergiden muaf şirketler oldukları için aktiflerin tutulması için kullanılırlar.

TEKNE SAHİPLERİ
Hiç neden pek çok özel yat ve seyahat teknelerinin ikamet adreslerinin Delaware olduğunu düşündünüz mü? ABD Doğu yakası ve dünyada bunları yat limanlarında demirlemiş olarak görebilirsiniz.Pek çok kişi yat satın alır ancak herkes tekne satın almanın akıllı yolunu bilmez.

Akıllı Yol: Delaware LLC’si kurun ve şirket adına seyahat krüvazörü satın alın. Pek çok kişi bunun “vergi amaçlı” olduğunu düşünebilir ancak esasen bu aktiflerin korunması ve gayrimenkul planlama içindir.

Şimdi kendinizi ve aktiflerinizi koruma zamanıdır.Teknenizi limited şirket (LLC) aracılığıyla alarak, bu tekneyi diğer aktiflerinizden ayıracaksınız.İşte bu akıllıca.

LLC’yi üç aktif sınıfı kapsayacak şekilde biçimlendirin.İşte bu akıllıca! LLC’yi varislerinizi B sınıfı ve C sınıfı üyeleri şeklinde kapsayacak bu şekilde biçimlendirerek, Tekne size karşı kişisel olarak açılmış davalardan korunacaktır.Ve siz , kişisel olarak yat ile ilgili tüm davalardan korunacaksınız.

Bu gerçekten akıllıca

Gerçek Hayat
Koylar ve küçük körfezler her yıl dahada kalabalık hale gelmekte. Su araçları kazalarıda giderek artmakta.LLC kurmadan veya oluşturmadan,teknelerinizden birinde meydana gelecek kaza,kişisel aktiflerinizi risk altında bırakabilir. Aynı şekilde, sigortanız tüm masrafları karşılamayacak ve kaza kurbanları bu kişilerin varisleri ve sigorta şirketleri SİZİN aktifleriniz,banka hesaplarınız, tekneleriniz, arabalrınız, çiftlikleriniz, evleriniz & eşyalarınız ,uçaklarınız ,kamyonlarınız , mücevherlerinizin peşinden gelecektir. Şimdi bir LLC kurarak aktiflerinizin korunmasına yardımcı olunuz.

UÇAK SAHİPLERİ
Dünyadaki tüm büyük havayolu şirketleri aktifleri korumak için birden fazla şirket kurmaktadır. Bu strateji merkezi işletim şirketi üzerine kurulmaktadır; diğer bir hava taşıtı şirketinden sahibi olduğu hava taşıtlarını kiralamak. Bu durum, herbir uçağı farklı bir kuruluşun bünyesine yerleştirir.Size , müşterilerinizin aktiflerinizin korunması için dökuman ve sözleşmeler temin edebiliriz.

Gerçek Hayat
Neyse ki uçaklar okadar sık kaza yapmıyor.Ancak üzücü olan ise,neredeyse tüm uçak kazalarının bir felakete dönüşmesi.Neredeyse hiç kimse hayatta kalamıyor ve uçaklar genelde diğer uçaklar ve binalara çarparak daha da büyük bir yıkıma sebep oluyor.Eğer bu gibi bir felaket kişisel olarak sahip olduğunuz bir uçakta meydana gelirse , kişisel aktifleriniz büyük bir risk altına girecektir.Uçağı bir şirkete dahil etmek – özellikle bir Delaware LLC sine,kişisel aktiflerinizi saldırıdan korumak için iyi bir yöntem.

DENİZAŞIRI BÖLGE TİPLERİ

Denizaşırı bölgeler üç gruba ayrılabilir:

1. Grup
Şirket herhangi bir koşulsuz iş gerçekleştirebilir:

• Şirketin sermayesinin ödenmesi gerekmeyebilir

• Vergi daireleri için yıllık raporların dosyalanması gerekmeyebilir. Muhasebe defterlerinin tutulmasına gerek olmayabilir

• Yıllık sabit bir vergi mevcuttur (örneğin;200,00$)

Bu bölgeler: Bahamalar,Jersey ,Isle of Man, Delaware (ABD)

2.Grup
Yukarıdaki kurallara ilave olarak bu gruba dahil ülkelerde,şirketlerin vergi makamları için yıllık raporlar doldurması gerekmektedir. Bu vergi raporları şirketin tescilli muhasebecisi tarafından düzenlenerek mühürlenmelidir.

Bu Gruba dahl ülkeler: Hong Kong ve İrlandadır.

3.Grup
Bu grupta ,şirketin sermayesi taahhüt edilmelidir,yıllık vergi raporlarının doldurulması mecburidir ve vergi ödenir (%0’dan 4.25 e kadar). Ayrıca defter tutulması da mecburidir.

Bu gruba dahil ülkeler:

Kıbrıs,İsviçre,Madeira ,Liechtenstein ve Macaristan’dır