LLC NASIL TESCİL EDİLİR (Delaware, USA )


Bir LLC ‘nin tescili ile dünya çapında iş yapma olanağına sahip olacaksınız. LLC, Amerikan topraklarından gerçekleştirilen işler hariç,cirosuz,sabit yıllık masraflara tabidir. Tüm Amerikan olmayan vatandaşlar ve ABD ‘de mukim olmayan yabancılar için gerçek denizaşırı statüsüne sahiptir. Bir kişi tescil edebilir ancak ortaklık olarak da tescil edilebilir. Diğer bir ticari kuruluş da aynı zamanda LLC ‘yi temsil edebilir.

İHTİYACIMIZ OLANLAR
• LLC kurmak isteyen kişi(ler) veya şirketin adı ve açık adresi

• Şirketin ünvanı (sona LLC ‘yi ekleyerek).
BANKA,SİGORTA,PİYANGO,vs. gibi ibareleri içermemelidir

• Tescil için fonlar

HİZMETİMİZ
a) Şirketin tescili ve tüm dökümanların hazırlanması
– LLC agreement – LLC sözleşmesi
– Certificate of Incorporation – Kuruluş Sertifikası
– Statement of Authorized Person – Yetkili kişi Beyanı
– Delaware Kurumlar Bölümü Daimi Dosya numarası

b) ABD ‘deki adresi (tescilli acente)

c) Kılavuz –VISA ve/veya MASTER kredi kartları ve bu hesaba çevrimiçi erişim sağlamak için batı Avrupa bankasında bir banka hesabının nasıl açılacağı.

FİYAT
• Sipariş verilirken peşin 999 $

Bu fiyata , LLC’nin ilk senesi için Tescilli Acente (ABDdeki adres) masrafları da dahildir

• YILLIK MASRAF : 550 $
– Delaware franchise vergisi – her sene 1 Haziran da ödenir 250 $
– Bilgisel vergi iadesinin doldurulması 50 $
– Tescilli Acente Ücreti – Bu ücret eğer zamanında ödenirse,şirketin ömrü boyunca garanti altındadır 250 $

ÖNEMLİ BİLDİRİ!
Mali yılın 1 Hazirandan itibaren hesapladığı ABD mali politika kanunları nedeniyle , yıllık masraflar aşağıdaki şekilde ödenecektir.

• LLC nin kuruluş tarihi 1 Hazirandan önceyse (1 Ocak ila 31 Mayıs arası) , yıllık masraflar zamanında Tescilli Acente ücretini ödeyebilmemiz için şirketin kuruluş tarihinden (şirketin doğumgünü) 30 gün önce ödenmelidir.

• LLC nin kuruluş tarihi 1 Hazirandan sonraysa (1 Haziran ila 31 Aralık arası) ,yıllık masraflar , zamanında bilgisel vergi iadesini dosyalayabilmemiz ve bir önceki sene için franchise vergisini ödeyebilmemiz için 1 Mayısa kadar ödenmelidir.
Geç ödemeler ‘Geç Ödeme Cezalarına’ ta tabidir ve eğer bu gibi bir durum meydana gelirse ,LLC nizi Delaware Vergi daireleri huzurunda “iyi konuma “ getirmeniz oldukça pahalıya gelecektir.

Zamanında ödenirse, Tescilli Acente ücretinin ve bilgisel vergi iadesinin arz edilme masraflarının LLC nizin süresi boyunca artmayacağını garanti ediyoruz.

Delaware franchise vergisinin tutarı Delaware Vergi Dairelerine bağlıdır. Fiyatlarda en son artış, 4 seneden sonra 01.09.2008 tarihinde meydana gelmiş, 200,00 USD’den 250,00USD ‘ye çıkmıştır bu nedenle yakın tarihte herhangi bir değişiklik beklememekteyiz.

VERGİ
Eğer malik(ler) ABD’de iş yapmazsa ve ABD vatandaşı değilse ve ABD’de herhangi bir kısıtlamaya tabii değilse , şu anda yürürlükte olan kanunlar uyarınca herhnagi bir vergi ödenmeyecektir.

DÖKÜMANLARIN SÜRESİ
LLC nin önerilen isminin Ticaret Sicilinde mevcut olması hariç, 21 gün. Bu gibi bir durum süreyi 4-5 gün uzatıyor. Bu problemin çözümü derhal şirket için bir kaç isim daha bulmanızdır.

İLAVE HİZMETLER

• ABD de faks numarası 100 $
E-postanız bu numaraya gönderilen faksları alabileceksiniz

• ABD de telefon numarası / yıllık 800 $
(birkaç adet şirketle birlikte paylaşım)
Sekreterlik hizmeti

• ABD de telefon numarası / yıllık 1800 $
(sadece size ait)
Sekreterlik hizmeti

• Posta iletim servisleri:
1.) Forwardine-posta başına iletme servisi 40$
2.) Temel 6 posta iletimi 200$
3.) Temel 15 posta iletimi 350$
4.) Limitsiz posta iletimi 650$

• Dünyadaki adresinize iletilen posta 650 $
Haftada bir ABD adresinizden gönderilecek

• İyi Konum Sertifikası 150 $

• İyi Konum Sertifikası Apostilli 300 $